Ana içeriğe atla

Sitemiz işleyişi için sadece bu siteye ait çerez kullanmaktadır. Üçüncü parti çerez kesinlikle kullanılmamaktadır.
Daha bilgi edinin.

Kaynak

Türkçe Tanrıbilimsel Kütüphane İçin Gerekli Temel Yayımlar

Yayın Tarihi: 12.07.2015

Biz yorumcuların yorumlarımızı doğru yapabilmek için genellikle yardıma ihtiyacımız olur. Bazen kültürel bağlamları bilemeyiz veya unutmuşuzdur. Tarihin tüm akışını da aklımızda tutamayız. Belirli bir kitapçığın yazılış tarihini veya konumunu hatırlayamayız. Bazen de çözümleyemediğimiz bir bölümle karşı karşıya geliriz. Bundan dolayı diğer bilgili ve okumuş tanrıbilim âlimlerinin hazırladığı yazılara başvurmamız gerekir. Geçenlerde birileri bize Türkçe kitaplardan oluşan bir tanrıbilimsel kütüphanede nelerin olması gerektiğini sormuştu. Aşağıda hazırladığımız listeyi bulabilirsiniz.

Listemizdeki kitapların hepsi Kutsal Kitap’ı saygıyla yorumlayan ve çoğu Protestan mezhebin kabullendiği öğretileri içerir. Bunların bazıları yayın dışı veya bulunması zor olabilir. Kitab-ı Mukaddes Şirketi (https://www.kitabimukaddes.com/categories-catalog-tr/) ve Yeni Yaşam Yayınlar (https://yyyayinlari.com/) web sitelerinde bazı kaynaklar hâlâ bulunmaktadır. Haberci Yayıncılık’ın bastığı kitaplar kendi sitelerinden temin edilebilir (https://habercikitaplar.com/). Baskısı tükenmiş kitaplar Nadirkitap.com (https://www.nadirkitap.com) web sitesinde bulunabilir. Bazı kitaplar elektronik ortamda Hristiyan Kitaplar (https://hristiyankitaplar.com/) sitesinden ücretli ve ücretsiz olarak indirilebilir. Şayet bulamazsanız, yayımcı belki başkasından fotokopi aracılığıyla çoğaltmanıza izin verebilir. Rabbimiz dileyene verileceğini, arayanın bulacağını söyler (Mat. 7:7). Sormakta fayda vardır.

Listemizi üç başlığa ayırdık: Temel Kaynaklar, Kutsal Kitap’ın ve Hristiyan öğretilerin tümünü ele alan yayımları içerir. Sistematik Tanrıbilim, belirli tanrıbilimsel konular hakkında yazılmış kitapları içerir. Yorum Kitapları, kendi kullandığımız ve önerdiğimiz yorum kitaplarıdır.

Temel Kaynaklar

 • Açıklamalı Kutsal Kitap (1. ve 2. baskı) (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları)
 • Paul Lawrence, Kutsal Kitap Tarihi Atlası (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2008)
 • Holman Kutsal Kitap Rehberi (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2012)
 • Behnan Konutgan, Levent Kınran, İhsan Özbek, Mine Yıldırım, Kutsal Kitap Sözlüğü (İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 2016)
 • William Sanford LaSor, David Allan Hubbard ve William Frederic Bush, Eski Antlaşma’ya Genel Bakış (İstanbul: Haberci Yayıncılık, 2010)
 • D. A. Carson ve Douglas J. Moo, Yeni Antlaşma’ya Giriş (İstanbul: Haberci Yayıncılık, 2008)
 • Robert H. Gundry, Yeni Antlaşma’ya Genel Bakış (İstanbul: GDK Yayınları, 2014)
 • Wayne Grudem, Hıristiyan İlahiyatı (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2005)
 • Peter Jeffery, Hristiyan İnancın ABC’si (İstanbul: Gerçeğe Doğru Kitaplar)
 • Bruce Milne, Tanrı Öğretisi (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları)
 • Carlos Madrigal, Apologia: İncil ve Hıristiyanlık Sorgulanıyor (İstanbul: Dharma Yayınları, 2009)
 • Gordon D. Fee ve Douglas Stuart, Kutsal Kitap’ı Bilinçli Şekilde Okumak (İstanbul: Haberci Yayıncılık, 2008)
 • J.M. Diener, Eski Antlaşma'ya Dair Düşünceler (Ankara: e-manet, 2023)

Sistematik Tanrıbilim

 • Tanrıbilim: J.I. Packer, Tanrı’yı Tanımak (İstanbul: Müjde Yayıncılık, 1996)
 • Mesih bilimi: J. Oswald Sanders, Mesih’in Eşsizliği (İstanbul: Lütuf Yayıncılık, 2001)
 • Kurtuluş bilimi: John Stott, Mesih’in Çarmıhı (İstanbul: Bütün Dünya, 2000); Philip Ryken, Kurtuluşun Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları, 2014)
 • Kıyamet bilimi: Jerry Mattix, Son Günler (İstanbul: Gerçeğe Doğru Kitapları, 2013)
 • Kutsal Kitap bilimi: İhsan Özbek, İslam İkliminde Kutsal Kitaplar (İstanbul: Gerçeğe Doğru Kitapları, 2014)
 • Kilise tarihi: Hıristiyanlık Tarihi (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2013)

Yorum Kitapları

 • Alec Motyer, Filipililer’in Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları, )
 • Alec Motyer, Yakup’un Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • Barry Webb, Yeşaya’nın Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • Bruce Milne,  Yuhanna’nın Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • Can Nuroğlu, İncil Tefsiri (İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi)
 • Christopher J.H. Wright, Hezekiel’in Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları, 2014)
 • David Atkinson ve Joyce G. Baldwin, Yaratılış’ın Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • David Prior, 1. Korintliler’in Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • Derek Tidball, Levililer’in Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • John R.W. Stott, Romalılar’ın Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • John Stott,  Efesliler’in Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • Leon Morris, Selanikliler’in Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • Mary J. Evans, Samuel’in Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • Michael Green, Matta’nın Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • Michael Wilcock, Mezmurlar’ın Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • Paul Barnett, 2. Korintliler’in Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • R.C. Lucas, Koloseliler ve Filimon’un Mesajı (İstanbul: Haberci Yayınları, 2014)
 • Raymond Brow, Yasanın Tekrarı (İstanbul: Haberci Yayınları)
 • William MacDonald, Kutsal Kitap Yorumu: Eski Antlaşma Serisi, 2 Cilt (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları)
 • William MacDonald, Kutsal Kitap Yorumu: Yeni Antlaşma Serisi, 2 Cilt (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları)

Unuttuğumuz kitaplar varsa, lütfen bizi sitemizde sunulan irtibat olanaklarını kullanarak haberdar edin. Böylece Türkçe temel tanrıbilimsel kütüphanemiz daha donatılmış olur.

İlk yayınlama: e-manet Sayı 39 (Nisan - Haziran 2015), s. 29–30.